Verwijzing

U kunt met en zonder verwijzing terecht. Komt u zonder een verwijzing dan vindt er een beoordeling plaats om te bekijken of uw hulpvraag op de goede plek wordt gesteld. Dit wordt vergoed als u hiervoor aanvullend verzekerd bent.

Locatie

De praktijk is gelegen in het Huisartsencentrum Meerssen. Deze ligt op één minuut loopafstand van het NS station te Meerssen. Er is vrij parkeren achter het pand.
Bij binnenkomst neemt u de rechter wachtruimte, u hoeft zich niet bij de balie te melden als u een afspraak heeft.

Openingstijden

De praktijk is het gehele jaar open op wisselende werkdagen tussen 8.00-17.00 uur.

Telefonische bereikbaarheid: 06 - 470 22177

De praktijk is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 8.00 - 18.00 uur. Tijdens behandelingen staat de telefoon meestal op het antwoordapparaat doorgeschakeld. U kunt uw naam en telefoonnummer inspreken, u wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Tarieven en vergoedingen

Als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten worden de kosten vergoed. De praktijk heeft met bijna alle verzekeraars een contract.
Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt hangt af van het aanvullend pakket dat u heeft gekozen. U kunt dit terugvinden in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.
Als u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan zijn de tarieven als volgt:

 • eerste consult op de praktijk: 42,00 euro;  vervolg behandeling: 34,00 euro
 • eerste consult aan huis: 51,50 euro;  vervolg behandeling aan huis: 47,50 euro
 • éénmalig oefentherapeutisch consult: 66,50 euro
 • screening (als u zonder verwijzing komt): 17,00 euro

Therapeuten

Ineke Sommer"Het bewustworden en veranderen van gewoonten in houding en beweging is een creatief (leer) proces, waarin ik mensen graag begeleid. 
Er is ruimte om te ontdekken en ervaren, dat het leren van nieuwe bewegingen en het loslaten van oude (niet-efficiënte) patronen met plezier en spelenderwijs kan gebeuren". 

Ineke Sommer (1956) is sinds 1987 als bewegingstherapeut werkzaam. Zij studeerde aan de opleidingen Bewegingsleer Cesar (Den Dolder 1987), Feldenkrais van Mia Segal (Nijmegen 1994) en Child'space van Chava Shelhav (Amsterdam 2010).

Linda van der Weide Jansen“Samen met een cliënt onderzoek ik haar of zijn manier van bewegen. Wat doet de cliënt nu eigenlijk precies en wat is de kwaliteit van bewegen. Van daaruit werken we naar een voor de cliënt gewenste situatie toe. In mijn werk komen steeds vaker de bewegingsprocessen aan de orde, zoals we die in onze eerste levensjaren hebben doorlopen. Het vakgebied kent vele specialisaties, echter het all-round werken, heeft mijn voorkeur”.

Linda van der Weide Jansen (1967) is sinds 1997 als zelfstandig oefentherapeut werkzaam in haar eigen praktijk en regelmatig in de praktijk Cesar en Feldenkrais te Meerssen.
Linda studeerde aan de opleidingen: Bewegingsleer (Den Dolder 1995), de opleiding Feldenkrais (Nijmegen 2003, Noorwegen/Kröderen 2005), de opleiding Bones For Life (Krimpen a/d IJssel 2007), en de Child'space opleiding (Amsterdam 2010).

Registratie

Ineke Sommer staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (09901122794) en de praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (14117236).

Linda van der Weide Jansen is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (19901075794).

Privacy

Met vertrouwelijke informatie wordt heel zorgvuldig omgegaan. Alle informatie die u verstrekt, valt onder de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat gegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt mogen worden. Klik hier voor de volledige Privacyverklaring.

Annulering van afspraken

U wordt vriendelijk verzocht op tijd aanwezig te zijn. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn gelieve dit 48 uur van tevoren telefonisch te melden. Zonder of bij te late afmelding wordt de gemaakte afspraak bij u in rekening gebracht voor 75% van het gangbare tarief.

Klachtenregeling

Bent u als cliënt niet tevreden over de behandeling van uw therapeut en lukt het niet om dit met uw therapeut te bespreken, dan kunt u hiervoor terecht op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl. Klikt u vervolgens op "klachtenloketparamedici". Hier wordt uitgelegt welke stappen u kunt ondernemen.
.

Samenwerking

Er zijn diverse vormen van samenwerking zowel mono- als multidisciplinair met:

 1. De huisartsen uit de regio
 2. Logopedie Meerssen
 3. Huidtherapie Meerssen
 4. Psychotherapie  Maastricht
 5. Primapsychologen in uw huisartsenpraktijk
 6. Diëtetiek in Meerssen
 7. Diëtetiek in Cadier en Keer of Maastricht
 8. Podotherapie in Bunde
 9. Kinderoefentherapie in Maastricht
 10. Verloskundigen in Meerssen
 11. Osteopaten in Valkenburg, Bunde en Maastricht
 12. Oefentherapeuten Maastricht/Heuvelland

Praktijkfoto

 

Childspace NederlandFeldenkraisOefentherapeut Cesar