Werkwijze

Uw hulpvraag is de leidraad. Na een kennismakingsgesprek en een lichamelijk onderzoek wordt in onderling overleg met u een plan van aanpak opgesteld.

Praktijkvoorbeeld

Stel u heeft al een poosje nek- of schouderklachten. Misschien weet u waar de klachten mee te maken hebben maar u weet niet wat u er aan kunt doen.

Meestal beweegt u onbewust zonder er verder over na te denken. De meeste dagelijkse activiteiten worden gewoontegetrouw uitgevoerd, vaak met een te hoge spanning, een niet-efficiënte coördinatie en een verkeerde timing.
In therapie kunt u leren hoe u met minder overbodige spierspanningen beweegt, efficiënter en met meer gemak.

Bewustwording als hulpmiddel

In het behandelplan neemt het bewustworden een belangrijke plaats in. Klachten hebben vaak te maken met ingesleten patronen, verkeerd aangeleerde bewegingen of zijn ontstaan als gevolg van een ongeluk of ziekte.

Bewustworden (via het gewaarworden) helpt u de sleutel te vinden tot het verbeteren van uw dagelijks functioneren.
Stapsgewijs, afgestemd op uw eigen mogelijkheden, door het bewegen te variëren en andere (onbekende) bewegingen te maken, leert u uw eigen gewoontepatronen op te merken en krijgt u handvaten hoe u deze kunt veranderen.
U leert door te doen en te begrijpen en dit toe te passen in uw dagelijks leven.

In de praktijk maken we gebruik van verschillende methodes waaronder:

Marie Cesar (1894-1975) ontwikkelde haar houdings- en bewegingsleer na haar opleiding Mensendieck. De methode van haar lerares Bess Mensendieck (1864-1957) kenmerkte zich door "bewust en totaal bewegen".
Cesar bracht het ritmische element in de bewegingen aan. Hierdoor ontstond er meer dynamiek in de oefenstof.
Een belangrijk element in beider visie was, dat mensen een optimaal bewegingspatroon kunnen aanleren en dit leren toepassen in hun dagelijkse activiteiten.
Meer informatie op www.vvocm.nl

Moshe Feldenkrais (1904-1984) was als natuurkundige, ingenieur mechanica en elektrotechniek, gefascineerd door het potentiële leervermogen van mensen, hij wilde niet-gebruikte mogelijkheden tot ontwikkeling laten komen.
Hij koos voor het bewegen als weg hiernaartoe. Het bewegen is direct waarneembaar en concreet te beënvloeden.
Het is goed toegankelijk voor veranderingen. Denken, voelen, bewegen en waarnemen ziet hij als eenheid.
Meer informatie op www.feldenkrais.nl

Child'space. Chava Shelhav, een leerlinge van Feldenkrais en bewegingswetenschapper, ontwikkelde haar methode in het werken met kinderen.
In de eerste twee jaren legt het kind de basis voor zijn motorische, zintuigelijke, emotionele en cognitieve ontwikkeling. De kwaliteit en variatie in bewegingen die een kind op jonge leeftijd opbouwt, zijn van belang voor zijn latere motoriek en gedrag. De methode beoogt deze ontwikkeling te faciliteren en te stimuleren.
Het betrekken van de ouder(s) hierin speelt een grote rol. Meer informatie op www.childspacenederland.nl